Omezení plateb v hotovosti !!!!!

12.12.2014 11:08

Novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, došlo ke snížení limitu pro platby v hotovosti na 270 000 Kč. Změny jsou účinné již od 1. 12. 2014.

Ačkoliv se původně plánovalo, že tato změna bude účinná až od roku 2015, platí nový limit již od 1. prosince. Změny byly přijaty zákonem č. 261/2014 Sb. Kromě již uvedeného snížení denního limitu z 350 000 Kč na 270 000 Kč je rovněž zásadní změnou to, že byl přijat zákaz přijmutí takové platby příjemcem (neboť dosud, resp. do 30.11., se omezení posuzovalo pouze z pohledu poskytovatele, tj. toho, kdo platil).