Od 1. 1. 2015 budou zaměstnanci pobírat minimálně 9 200 Kč

12.02.2015 14:31
Od 1. 1. 2015 budou zaměstnanci pobírat minimálně 9 200 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší od příštího roku z 50,60 Kč na 55 Kč.
 
Zvýšení uvedených minim se netýká zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních důchodů. Pro tyto osoby nadále zůstává minimální mzda 8 000 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Toto opatření má za cíl stabilizovat postavení této specifické skupiny zaměstnanců na trhu práce.


Zaručená mzda

Zaručená mzda zaručuje, že daná práce podle odpovědnosti, složitosti a namáhavosti rozdělena podle profesí do osmi skupin, přičemž daná profese musí vždy získat minimálně určený odpovídající mzdu či plat. Pokud by byla ale sjednána jiná mzda v kolektivní smlouvě, tak zaručená mzda neplatí.

Následující tabulka znázorňuje jednotlivé skupiny.Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do osmi skupin (viz přílohu k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., naleznete zde také příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech).

 
Tab.: Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

 

Skupina prací

Hodinová mzda do 31. 12. 2014

Hodinová mzda od 1. 1. 2015

1.

50,60

55,00

2.

55,90

60,70

3.

61,70

67,00

4.

68,10

74,00

5.

75,20

81,70

6.

83,00

90,20

7.

91,70

99,60

8.

101,20

110,00

 

Skupina prací

Měsíční mzda do 31. 12. 2014

Měsíční mzda od 1. 1. 2015

1.

8 500

9 200

2.

9 400

10 200

3.

10 400

11 200

4.

11 400

12 400

5.

12 600

13 700

6.

13 900

15 100

7.

15 400

16 700

8.

17 000

18 400

Skupina pracíměsíční mzda hodinová mzda
1.9 200 Kč55,00 Kč
2.10 200 Kč60,70 Kč
3.11 200 Kč67,00 Kč
4.12 400 Kč74,00 Kč
5.13 700 Kč81,70 Kč
6.15 100 Kč90,20 Kč
7.16 700 Kč99,60 Kč
8.18 400 Kč110,00 Kč

Pokud by nebylo dodržováno toto nařízení vlády č. 204/2014 Sb. o výši minimálky, tak je vhodné se obrátit na Inspektorát práce, který provádí kontrolní činnost.