Nové XML kontrolního hlášení od 1. 10. 2019

08.10.2019 16:28

Novela zákona o DPH účinná převážně od 1. 4. 2019 přinesla v úpravě změny, které si vyžádaly úpravu struktury kontrolního hlášení.

Nová XML struktura kontrolního hlášení se použije od října. Všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 budou tedy podávána v nové XML struktuře, tzn. od přiznání za zdaňovací období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019.

Kontrolní hlášení se změnilo v oddílu A.4., pokud jde o poskytnutá plnění, a oddílu B.2., pokud jde o přijatá plnění. Změny souvisí s rozšířením okruhu pohledávek, u kterých si může nechat dodavatel vrátit DPH. Zatímco do konce 31. 3. 2019 byla úprava v § 44, od 1. 4. 2019 je nahrazena § 46 až § 46g zákona o DPH.

Položka „Opravy u nedobytné pohledávky“ může mít hodnotu:

"N" – nejedná se o opravu nedobytné pohledávky.

"P" – jedná se o opravu podle § 46 a násl.; v tomto případě věřitel vyplní hodnoty opravy základu daně a související daně, popř. další nezbytné položky řádku.

"A" – jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31. 3. 2019; v řádku kontrolní hlášení věřitel vyplní pouze hodnoty opravy daně, popř. další nezbytné položky řádku, položka „základ daně“ bude pro tuto volbu znepřístupněna.