Nejnižší úrovně zaručené mzdy

12.08.2014 09:10
Nařízením vlády č. 210/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 8. 2013 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 8 000 Kč na 8 500 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje ze 48,10 Kč na 50,60 Kč při 40 hodinách týdně.
Jaké další důsledky jsou spojené se zvýšením minimální mzdy se dozvíte v článku Ing. Růženy Klímové.

PLATÍ pro rok 2013

PLATNÉ od 01.08.2013

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Současně dochází ke zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin.

 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty nejnižších úrovní zaručené mzdy platné do 31. 7. 2013 a od 1. 8. 2013.

 

Skupina prací

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.7.2013

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.8.2013

v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31.7.2013

v Kč za měsíc

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1.8.2013

v Kč za měsíc

1.

48,10 Kč

50,60 Kč

8 000 Kč

8 500 Kč

2.

53,10 Kč

55,90 Kč

8 900 Kč

9 400 Kč

3.

58,60 Kč

61,70 Kč

9 800 Kč

10 400 Kč

4.

64,70 Kč

68,10 Kč

10 800 Kč

11 400 Kč

5.

71,50 Kč

75,20 Kč

12 000 Kč

12 600 Kč

6.

78,90 Kč

83,00 Kč

13 200 Kč

13 900 Kč

7.

87,10 Kč

91,70 Kč

14 600 Kč

15 400 Kč

8.

96,20 Kč

101,20 Kč

16 100 Kč

17 000 Kč


Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance  

Z ustanovení § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. vyplývá, že výše uvedené změny se netýkají zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Jejich výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy se ponechává na současné úrovni, tedy na úrovni platné do 31. 7. 2013. Tato skutečnost by měla především podpořit zaměstnavatele k jejich zaměstnávání.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 8. 2013 u příjemců invalidních důchodů  pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou uvedeny v následující tabulce:  

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

1.

48,10 Kč

8 000 Kč

2.

53,10 Kč

8 900 Kč

3.

58,60 Kč

9 800 Kč

4.

64,70 Kč

10 800 Kč

5.

71,50 Kč

12 000 Kč

6.

78,90 Kč

13 200 Kč

7.

87,10 Kč

14 600 Kč

8.

96,20 Kč

16 100 Kč

 

Změna minimální mzdy  a průměrný hodinový výdělek

V souladu s ustanovením § 357 zákoníku práce nesmí být průměrný hodinový výdělek nižší než hodinová minimální mzda.  V případě, že k takové skutečnosti dojde, musí zaměstnavatel průměrný hodinový výdělek zvýšit...