Náhrada mzdy a odměna za účast ve volební komisi

27.10.2017 14:47

Jak zdanit odměnu za účast zaměstnance ve volební komisi a jak vypočítat náhradu mzdy? Na co jiného je třeba dát pozor?

Dotaz:

Mám dotaz, jak mám spočítat náhradu mzdy zaměstnanci, který byl přítomen při letošních volbách ve volební komisi?

Odpověď:

 

V souladu s ustanovením §§ 200 a 206 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu.

 

Nároky členů okrskových volebních komisí upravují jednotlivé volební zákony.

 

Na základě těchto zákonů mají členové okrskových volebních komisí nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

 

Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci vykonávajícímu funkci člena okrskové volební komise poskytl pracovní (služební) volno a náhradu mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) ve výši průměrného výdělku, se může následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy (platu, služebního příjmu, odměny) a pojistného, které musel zaměstnavatel zaplatit sám za sebe. 

 

Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální náhrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise stanovuje Ministerstvo vnitra vyhláškou v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí.

 

V prováděcích vyhláškách jednotlivých volebních zákonů je výše zvláštní odměny shodně upravenatak, že za výkon funkce v okrskové volební komisi náleží:

  • členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč,
  • zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500 Kč a
  • předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 600 Kč.

 

Doplňujeme, že zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise jsou zdaňovány formou zálohy daně (naposledy v r. 2017), a pokud má poplatník v daném měsíci ještě jiný příjem zdaňovaný zálohovou daní, je povinen podat daňové přiznání.  Právě v případě, kdy je zaměstnanec uvolněn pro výkon funkce člena okrskové volební komise, nastává v daném měsíci souběh příjmů zdaňovaných zálohovou daní, a proto zaměstnavatel nemůže takovému zaměstnanci provést roční zúčtování daně.