Minimální mzda od 1. 1. 2019

31.12.2018 17:20

nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se od 1. ledna 2019 zvyšuje minimální mzda.

Hlavní změnou, kterou nařízení vlády od 1. ledna 2019 přináší, je zvýšení minimální mzdy o 1 150 Kč. V současné době činí minimální mzda 12 200 Kč, nově se zvyšuje na 13 350 Kč.

Vedle zvýšení minimální mzdy dochází také ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy v členění dle skupin prací.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy  2019
  v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 79,80 13 350
2. 88,10 14 740
3. 97,30 16 280
4. 107,40 17 970
5. 118,60 19 850
6. 130,90 21 900
7. 144,50 24 180
8. 159,60 26 700

 

Dopady zvýšení minimální mzdy do daně z příjmů:

  • zvýšení hranice pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů – roční hodnota činí 36násobek minimální mzdy, což odpovídá měsíčnímu důchodu ve výši 40 050 Kč, do této výše je příjem od daně z příjmů fyzických osob osvobozen,
  • sleva za každé umístění dítě v předškolním zařízení tzv. školkovné se zvyšuje na 13 350 Kč,
  • dochází ke zvýšení hranice pro možnost uplatnění ročních daňových bonusů na dítě – roční příjem musí činit alespoň 6násobek minimální mzdy – 80 100 Kč,
  • mění se částka příjmů pro uplatnění měsíčního daňového bonusu u příjmů ze závislé činnosti – měsíčně musí mít poplatník příjmy alespoň ve výši poloviny minimální mzdy - 6 675 Kč.

Změna ve zdravotním pojištění

U osob bez zdanitelných příjmů se díky zvýšení minimální mzdy zvyšuje základna pro výpočet záloh na zdravotní pojištění – pro rok 2018 činí částka 1 647 Kč, od 2019 se zvyšuje o 156 Kč na 1 803 Kč.