MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmů

24.03.2020 18:44

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmů

Ve smyslu ustanovení § 174 daňového řádu může v odůvodněných případech správce daně stanovit zálohy jinak (tj. v jiné výši), popřípadě povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období.

 

O stanovení zálohy na daň z příjmů jinak, to znamená o její snížení či úplné zrušení (tzn. stanovení zálohy ve výši 0,- Kč) lze individuálně požádat, a to i zpětně, pokud se jedná o zálohu dříve splatnou (např. k 16. 3. 2020).  

 

V žádosti, která nepodléhá správnímu poplatku, je nutno uvést a pokud možno i doložit důvody, zejména ty ve vazbě na šíření viru COVID-19. Finanční úřady obvykle k této žádosti požadují předložit i výkazy s průběžným stavem ke konci předchozího měsíce.  

 

Záloha, která byla již uhrazena, v případě, že správce daně žádosti vyhoví, se stává přeplatkem a bude vrácena na základě žádosti daňového subjektu.