Jste-li na tzv. neschopence, měli byste vědět !!!

13.11.2015 12:05

Jste-li na tzv. neschopence, měli byste vědět, že:

  • ošetřujícímu lékaři, který vystavuje tzv. neschopenku, jste povinni sdělit platnou adresu místa pobytu během nemoci, na které mohou dodržování zákonem stanoveného režimu dočasně práce neschopných pojištěnců zkontrolovat pověření pracovníci OSSZ,
  • máte povinnost zdržovat se na uvedeném místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu lékařem povolených vycházek (zpravidla v celkovém rozsahu max. 6 hodin denně, v době od 7 h do 19 h, v jednom nebo více intervalech),
  • musíte umožnit kontrolu a poskytnout nezbytnou součinnost k jejímu provedení (mj. mít funkční a označený zvonek),
  • v době, kdy vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy (tj. v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti), může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu (pokud o to nepožádá OSSZ),
  • porušíte-li léčebný režim, může vám OSSZ nemocenské snížit nebo zcela odebrat, obdobně může postupovat v prvních 14 kalendářních dnech nemoci zaměstnavatel,
  • kontroloři OSSZ mají povinnost prokázat se „průkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole. V případě, že vás při kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo pokud jim neposkytnete nezbytnou součinnost k provedení kontroly, písemným oznámením vás vyzvou, abyste kontaktovali OSSZ.