EET a prodej vánočních stromků

10.11.2017 13:28

Za jakých podmínek budou tržby z prodeje vánočních stromků podléhat povinné evidenci tržeb (EET)?

Dotaz:

V prosinci budeme u nás v provozovně prodávat vánoční stromečky. Chtěla bych se poradit, zda je možné na tuto činnost pohlížet jako na minoritní – nebude převyšovat částku 175 000 Kč, ani netvoří maximálně 49% z celkových plateb. Jenže se jedná o maloobchod, a ten když sečtu s maloobchodem z prodejny, tak samozřejmě již částku 175 000 Kč převyšuje. Řeším tedy, zda mohu maloobchod ještě rozdělit.

Hlavní činností je pro nás stavební truhlářství, tesařství a provádění průmyslových staveb, maloobchod je pro nás vedlejší činnost, která již spadá do EET.

Já si myslím, že prodej stromků patří do té maloobchodní činnosti, a tudíž na něj nelze už pohlížet jako na minoritní činnost, ale ráda bych si toto ověřila.

Odpověď:

 

Testování minoritní činnosti podle Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb má smysl v případech, kdy tržby z hlavní činnosti provozovny spadají do pozdější fáze EET, než tržby z minoritní činnosti.

Minoritní činnost se posuzuje dle těchto kritérií:

  • minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně,
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel), má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET a nejsou z evidence tržeb dle § 12, resp. § 36 ZoET vyloučeny, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat, a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad.  Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat. 

Jestliže tržby z maloobchodní činnosti (vedlejší činnosti) provozovny již musí být evidovány, neboť nesplňují podmínky pro minoritní činnost, spadají samozřejmě do EET tržby za veškeré zboží, včetně vánočních stromků.

Za tržby z maloobchodní činnosti (kód CZ-NACE 47 – s povinností EET od 1. 3. 2017) se považují tržby z prodeje vánočních stromků tehdy, jestliže je nakupujete a prodáváte dále.

V případě, že bude vánoční stromky prodávat jejich pěstitel, např. lesní podnik ve svém stánku, prodejně apod., nespadají dané tržby do maloobchodu. Jedná se tržby z prodeje zemědělských produktů prostřednictvím zemědělců (oddíl 01 CZ-NACE, kód 01.29), které musí být evidovány až od 1. 3. 2018.