DPH a vánoční balíčky pro zákazníky

23.12.2017 15:01

Jak řešit otázku DPH u vánočních balíčků, které jsou rozdávány na konci roku věrným zákazníkům?

Dotaz:

V závěru roku rozdáváme našim věrným zákazníkům vánoční balíčky s poděkováním za spolupráci. Tyto balíčky obsahují např. tiché víno, oříšky, olivy atd. Každá krabička je označena logem naší společnosti a poděkováním za spolupráci. Cena každého balíčku je do 500 Kč.

Je možno u nákupu těchto balíčků uplatnit odpočet DPH (15 % a 21 % ) a u poskytnutí tohoto předmětu zákazníkům pak DPH na výstupu neřešit, stejně jako u reklamního a propagačního předmětu, nebo se jedná o jiný daňový režim?

Odpověď:

 

Podle § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH se pro účely zákona o DPH nepovažuje za dodání zboží poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč. Při poskytnutí tohoto dárku se DPH neuplatní.

Pro účely zákona o DPH je stanovena pouze podmínka výše pořizovací ceny. Dárek tak může obsahovat jakýkoliv alkohol (podmínka, že se může jednat pouze o tiché víno, byla před lety zrušena) a pro účely zákona o DPH nemusí být označen logem firmy.

Při pořízení dárku má plátce nárok na odpočet daně podle obecných principů uplatnění zákona o DPH. Pokud plátce použije dárek v rámci svých ekonomických činností pro uskutečňování zdanitelných plnění, má nárok na odpočet daně; pokud použije dárek v rámci svých ekonomických činností pro plnění osvobozená od daně, např. ve zdravotnictví, nárok na odpočet daně nemá.