Blíží se okamžik, kdy bude potřeba podat první kontrolní hlášení

21.10.2015 10:40

Finanční správa zveřejnila vzor sestavy kontrolního hlášení a vysvětlivky k jeho vyplňování. Vybíráme některé důležité principy:

  • Evidenční číslo daňového dokladu

Jednou z náležitostí u všech plnění je evidenční číslo daňového dokladu. Jde o důležitý párovací údaj, proto je potřeba věnovat této položce zvýšenou pozornost.

U poskytnutého a přijatého plnění uvádějí dodavatel i odběratel stejné číslo. Odběratel vždy uvede číslo daňového dokladu uváděné dodavatelem. Nemůže tedy do této položky uvádět číslo přiřazené daňovému dokladu v interní číselné řadě odběratele.

Zároveň je při vystavování dokladů doporučováno, aby byly používány hlavně alfanumerické znaky (písmena a čísla). Použití vybraných speciálních znaků je možné, je však omezeno. Odběratel by se měl především snažit přinejmenším zachovat alfanumerické znaky ve správném pořadí.

 

  • Daňový doklad na plnění v různém režimu

Kontrolní hlášení požaduje rozdělení plnění podle předepsané struktury. Zároveň na každé plnění (až na výjimky) je potřeba vyplnit samostatný řádek kontrolního hlášení. Pokud by tedy existoval daňový doklad na plnění spadající do různých režimů, je nutné jej rozepsat na několik míst kontrolního hlášení.

Například dodání mobilních telefonů v režimu přenosu povinnosti přiznat daň zároveň s jiným zbožím ve standardním režimu, např. CD či DVD, se objeví na dvou místech kontrolního hlášení.

 

  • Zjednodušené daňové doklady

Plnění, na která byly vystaveny zjednodušené daňové doklady a představují tedy plnění s hodnotou do 10 000 Kč, se do kontrolního hlášení uvádějí kumulativně za celé období.