Vítejte na stránkách účetní kanceláře.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a činnosti účetních poradců pro malé a střední firmy.

V naší nabídce jsou zahrnuty dále  individuální konzultace pro studenty na přípravu zkoušek z účetnictví.

Možnost proškolení v účetním programu MONEY S3.

Možnost on-line vedení účetnictví a daňové evidence pro současné a stávající zákazníky.

Uzavřená pojistná smlouva na pojistné plnění z profesní odpovědnosti. 

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.
 

Kdo je to účetní?

Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete.

 

                                

Články

Příjmy ze zdrojů v zahraničí

03.04.2012 14:28
Příjmy ze zdrojů v zahraničí Příjmy ze zdrojů v zahraničí se rozumí příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí a podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje stanovené v zákoně o daních z příjmů. Položky snižující základ daně a...

Zdanění příjmů z pronájmu

24.10.2011 11:36
Zdanění se liší s ohledem na to, zda je nebo není nemovitost v obchodním majetku. Do příjmů z pronájmu dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „ZDP“) patří následující dva základní typy:     příjmy z pronájmu nemovitostí  (domů, pozemků nebo bytů)...

Pořizovací cena majetku

24.10.2011 11:04
Náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku upravuje §55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.   Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob upravuje §57 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

Proč využít outsourcing účetnictví

11.05.2011 11:43
  Externí účetnictví Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb, kdy činnost, který by jinak firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiného podnikatelského subjektu jako službu.  Důvodů pro využití outsourcingu je více. Často zmiňované je finanční hledisko,...

Kniha jízd - vše, co byste měli vědět

11.05.2011 11:41
  Co je kniha jízd   Kniha jízd je účetní doklad, ve kterém jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách automobilu v obchodním majetku nebo vozu soukromého, užívaného k podnikání.     Tyto údaje slouží finančnímu úřadu k tomu, aby zjistil, zda je automobil skutečně využíván k...

Kdy skartovat doklady pro daňovou evidenci?

11.05.2011 11:29
Archivace dokladů v daňové evidenci a v účetnictví není totožná. Řídí se totiž různými zákony. S účinností daňového řádu se lhůta pro úschovu dokladů z daňové evidence dokonce prodloužila.   V novém daňovém řádu je v § 148 základní lhůta pro stanovení daně jednoznačně...

Je mateřská či rodičovský příspěvek z pohledu daně příjmem?

14.05.2010 09:56
  Podle České daňové správy se pro tyto účely do příjmu manželky/manžela nezahrnují tyto příjmy:  dávky státní sociální podpory dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči, sociální služby státní příspěvky na penzijní připojištění se státním...

Pojištění profesní odpovědnosti za škodu

17.12.2008 08:36
  Profesní odpovědnost představuje označení odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své činnosti služby vyžadující určité odborné zkušenosti a znalosti. Jedná se například o daňové poradce, auditory, účetní, advokáty, lékaře apod. Proč se tyto osoby pojišťují? Samotné profesní...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Novinky

Nové XML kontrolního hlášení od 1. 10. 2019

08.10.2019 16:28
Novela zákona o DPH účinná převážně od 1. 4. 2019 přinesla v úpravě změny, které si vyžádaly úpravu struktury kontrolního hlášení. Nová XML struktura kontrolního hlášení se použije od října. Všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 budou tedy podávána v nové...

Co se změní s eNeschopenkami od 1. 1. 2020?

30.08.2019 15:15
30.8.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníOd 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>