Vítejte na stránkách účetní kanceláře.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a činnosti účetních poradců pro malé a střední firmy.

V naší nabídce jsou zahrnuty dále  individuální konzultace pro studenty na přípravu zkoušek z účetnictví.

Možnost proškolení v účetním programu MONEY S3.

Možnost on-line vedení účetnictví a daňové evidence pro současné a stávající zákazníky.

Uzavřená pojistná smlouva na pojistné plnění z profesní odpovědnosti. 

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.
 

Kdo je to účetní?

Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete.


 Váš rádce a poradce spoluracující ČSOB


links.wca-pro.csob.cz/ctt?kn=1&ms=ODAzMDE3MwS2&r=MTk2NTY3Mjk3Njk1S0&b=0&j=MTQxMDg3Njk1OQS2&mt=1&rt=0


                                

Články

Povinnost zveřejnění účetní závěrky je dána zákonem

10.09.2013 10:15
Jaké dokumenty tvoří účetní závěrku Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, který vypovídá o hospodaření společnosti v určitém období. Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví  (dále zákon o účetnictví) tvoří účetní závěrku rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty (výsledovka) a...

Podpora v nezaměstnanosti

11.07.2013 09:55
Podpora v nezaměstnanosti 2012 Délka podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí pět až jedenáct měsíců (5 měsíců občané mladší 50 let, 8 měsíců občané od 50 let do 55 let a 11 měsíců občané nad 55 let). Podpora v nezaměstnanosti se počítá z čistého příjmu....

Smluvní a nesmluvní sankce

05.12.2012 11:39
Sankce související s podnikatelskou činností se dělí na smluvní a nesmluvní. Podívejte se, jak správně sankce zaúčtovat a jak se s nimi vypořádat z hlediska daně z příjmů a DPH.   Smluvní a nesmluvní sankce Sankce související s podnikatelskou činností je možné rozdělit na dvě...

Příjmy ze zdrojů v zahraničí

03.04.2012 14:28
Příjmy ze zdrojů v zahraničí Příjmy ze zdrojů v zahraničí se rozumí příjmy, které plynou ze zdrojů v zahraničí a podléhají zdanění v zahraničí v souladu s uzavřenou mezinárodní smlouvou, snížené o související výdaje stanovené v zákoně o daních z příjmů. Položky snižující základ daně a...

Zdanění příjmů z pronájmu

24.10.2011 11:36
Zdanění se liší s ohledem na to, zda je nebo není nemovitost v obchodním majetku. Do příjmů z pronájmu dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále „ZDP“) patří následující dva základní typy:     příjmy z pronájmu nemovitostí  (domů, pozemků nebo bytů)...

Pořizovací cena majetku

24.10.2011 11:04
Náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku upravuje §55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.   Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob upravuje §57 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

Proč využít outsourcing účetnictví

11.05.2011 11:43
  Externí účetnictví Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb, kdy činnost, který by jinak firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiného podnikatelského subjektu jako službu.  Důvodů pro využití outsourcingu je více. Často zmiňované je finanční hledisko,...

Kniha jízd - vše, co byste měli vědět

11.05.2011 11:41
  Co je kniha jízd   Kniha jízd je účetní doklad, ve kterém jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách automobilu v obchodním majetku nebo vozu soukromého, užívaného k podnikání.     Tyto údaje slouží finančnímu úřadu k tomu, aby zjistil, zda je automobil skutečně využíván k...

Kdy skartovat doklady pro daňovou evidenci?

11.05.2011 11:29
Archivace dokladů v daňové evidenci a v účetnictví není totožná. Řídí se totiž různými zákony. S účinností daňového řádu se lhůta pro úschovu dokladů z daňové evidence dokonce prodloužila.   V novém daňovém řádu je v § 148 základní lhůta pro stanovení daně jednoznačně...

Je mateřská či rodičovský příspěvek z pohledu daně příjmem?

14.05.2010 09:56
  Podle České daňové správy se pro tyto účely do příjmu manželky/manžela nezahrnují tyto příjmy:  dávky státní sociální podpory dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči, sociální služby státní příspěvky na penzijní připojištění se státním...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Novinky

Informace k podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ

31.03.2020 12:35
Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí kvůli karanténě zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek dostanou dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet...

Přesné a srozumitelné informace pro podnikatele v neklidném čase od týmu Solitea Česká republika, a.s.

26.03.2020 16:49
nařízení a zákony se nám v době koronaviru mění před očima. V iDokladu se udržujeme v obraze a děláme všechno pro to, abychom vám přinášeli srozumitelné informace.Abychom vám co nejvíc usnadnili orientaci v nových opatřeních, sepsal náš dlohodobý partner tým společnosti Solitea Česká republika,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>