Vítejte na stránkách účetní kanceláře.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a činnosti účetních poradců pro malé a střední firmy.

V naší nabídce jsou zahrnuty dále  individuální konzultace pro studenty na přípravu zkoušek z účetnictví.

Možnost proškolení v účetním programu MONEY S3.

Možnost on-line vedení účetnictví a daňové evidence pro současné a stávající zákazníky.

Uzavřená pojistná smlouva na pojistné plnění z profesní odpovědnosti. 

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.
 

Kdo je to účetní?

Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete.

 

                                

Články

Česká daňová správa zavedla pro právnické osoby, které provádí transakce se spojenými osobami, vykazovací povinnost

29.03.2017 20:16
Česká daňová správa zavedla pro právnické osoby, které provádí transakce se spojenými osobami, vykazovací povinnost. Pak správce daně vyhodnotí případná rizika, na základě kterých může daňový subjekt zařadit do plánu kontrol se zaměřením na kontrolu převodních cen. Daňový subjekt, který splňuje...

Zdanění fotovoltaické elektrárny do 10KW

17.03.2017 11:05
Jaké jsou daňové aspekty provozu fotovoltaické elektrárny po novelizaci energetického zákona? Dotaz: Chci se zeptat na nové zdanění FVE do 10 kW. Jaké jsou teď povinnosti poplatníka, který má FVE, kterou zdaňoval již několik let v rámci § 7 a uplatňoval paušální výdaje. Jaké má nyní povinnosti?...

Vybrané dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

17.03.2017 11:01
Termín pro podání daňového přiznání k dani příjmů za rok 2016 se blíží. Níže naleznete několik řešení týkajících se zaměstnávání studentů a také penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a soukromého životního pojištění…..  NahoruSTUDENTI Dotaz č. 1 Jsem...

Fyzické osoby mohou vybrané daně zaplatit bezplatnou daňovou složenkou

17.03.2017 11:00
Finanční správa připravila od 1. března 2016 novou službu pro občany (fyzické osoby) platící své nejběžnější daňové povinnosti hotově. Možnost zaplatit daně zdarma se týká konkrétně těchto daní: daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí...

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

07.03.2017 16:51
podpoře zaměstnávání OZP hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení chráněného pracovního místa a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Významnou roli hraje také pracovní rehabilitace. Chráněná pracovní...

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

07.03.2017 16:49
Podle § 81 ZZ má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává více než 25 zaměstnanců v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců. Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní zaměstnavatel následujícími způsoby: Zaměstnáváním...

Daňové zvýhodnění na dítě a studium na vyšší odborné škole

03.03.2017 12:33
Při posouzení otázky, zda lze či nelze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, je třeba zohlednit právní úpravu nejen v zákoně o daních z příjmů, ale i dalších předpisech (především v zákoně o státní sociální podpoře). Dotaz: Mohu nebo nemohu uplatnit u zaměstnance měsíční slevu na dani na vyživované...

Bude úraz při stravování na pracovišti posuzován jako úraz pracovní ?

03.03.2017 12:30
Jak posuzovat úraz, který se stane během stravování – při obědě v jídelně? Dotaz: Vychovatelka školní družiny při obědě, kdy byla ryba, měla za to, že spolkla kost. Snažila se ji odstranit spolknutím několika kostek opečeného chleba. Při lékařském ošetření nebyla kost nalezena, zjištěno však bylo...

Problematika daňových nerezidentů v řešených otázkách

03.03.2017 12:12
Řešíte problematiku daňových nerezidentů? Níže naleznete řešení pro vybrané otázky z praxe, které se právě nerezidentů týkají… Kdo je to daňový nerezident ČR? Daňový domicil (tj. kdo je daňový rezident či nerezident ČR) je stanoven v § 2 zákona o daních z příjmů. Daňovým rezidentem ČR je podle § 2...

Daňové zvýhodnění a sleva na dani při kombinovaném studiu

06.01.2017 10:17
Ovlivní kombinované studium poplatníka možnost uplatnění daňového zvýhodnění či slevy na dani? Dotaz: Náš zaměstnanec (22 let) pracuje na hlavní pracovní poměr a studuje vysokou školu v rámci kombinovaného studia; žije ve společné domácnosti s matkou. • Může si zaměstnanec uplatňovat slevu na...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Novinky

Nové XML kontrolního hlášení od 1. 10. 2019

08.10.2019 16:28
Novela zákona o DPH účinná převážně od 1. 4. 2019 přinesla v úpravě změny, které si vyžádaly úpravu struktury kontrolního hlášení. Nová XML struktura kontrolního hlášení se použije od října. Všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 budou tedy podávána v nové...

Co se změní s eNeschopenkami od 1. 1. 2020?

30.08.2019 15:15
30.8.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníOd 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>