Vítejte na stránkách účetní kanceláře.

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, daňových přiznání a činnosti účetních poradců pro malé a střední firmy.

V naší nabídce jsou zahrnuty dále  individuální konzultace pro studenty na přípravu zkoušek z účetnictví.

Možnost proškolení v účetním programu MONEY S3.

Možnost on-line vedení účetnictví a daňové evidence pro současné a stávající zákazníky.

Uzavřená pojistná smlouva na pojistné plnění z profesní odpovědnosti. 

Ke zpracování daňových přiznání používáme program TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o.
 

Kdo je to účetní?

Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém nevíte, způsobem, který nechápete.


 Váš rádce a poradce spoluracující ČSOB


links.wca-pro.csob.cz/ctt?kn=1&ms=ODAzMDE3MwS2&r=MTk2NTY3Mjk3Njk1S0&b=0&j=MTQxMDg3Njk1OQS2&mt=1&rt=0


                                

Články

Sleva na invaliditu při zpětně přiznaném důchodu

28.04.2017 12:58
Může si uplatnit poplatník dodatečně slevu na dani – na invaliditu, je-li mu přiznán invalidní důchod zpětně za minulá období? Dotaz: Mám dotaz týkající se uplatňování slev na dani z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance, kterému byl přiznán v letošním roce invalidní důchod pro invaliditu 1....

Daňové aspekty motivačního příspěvku.

28.04.2017 12:51
Musí se zpětně dodanit poskytování motivačního příspěvku, pokud student neuzavře nakonec s příslušným zaměstnavatelem pracovněprávní vztah? Na co je třeba dát pozor? Dotaz: Naše firma má v evidenci zaměstnanců studenta s motivačním příspěvkem ve výši 10 000 Kč měsíčně. V letošním roce tento student...

Daňové aspekty přijaté dotace u OSVČ

13.04.2017 11:40
Jaké budou daňové aspekty přijaté dotace od MPSV, kterou obdrží podnikatel – OSVČ? Dotaz: Je příjmem OSVČ přijatá dotace, kterou poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí? Jde o "dotaci z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů,...

Česká daňová správa zavedla pro právnické osoby, které provádí transakce se spojenými osobami, vykazovací povinnost

29.03.2017 20:16
Česká daňová správa zavedla pro právnické osoby, které provádí transakce se spojenými osobami, vykazovací povinnost. Pak správce daně vyhodnotí případná rizika, na základě kterých může daňový subjekt zařadit do plánu kontrol se zaměřením na kontrolu převodních cen. Daňový subjekt, který splňuje...

Zdanění fotovoltaické elektrárny do 10KW

17.03.2017 11:05
Jaké jsou daňové aspekty provozu fotovoltaické elektrárny po novelizaci energetického zákona? Dotaz: Chci se zeptat na nové zdanění FVE do 10 kW. Jaké jsou teď povinnosti poplatníka, který má FVE, kterou zdaňoval již několik let v rámci § 7 a uplatňoval paušální výdaje. Jaké má nyní povinnosti?...

Vybrané dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

17.03.2017 11:01
Termín pro podání daňového přiznání k dani příjmů za rok 2016 se blíží. Níže naleznete několik řešení týkajících se zaměstnávání studentů a také penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového penzijního spoření a soukromého životního pojištění…..  NahoruSTUDENTI Dotaz č. 1 Jsem...

Fyzické osoby mohou vybrané daně zaplatit bezplatnou daňovou složenkou

17.03.2017 11:00
Finanční správa připravila od 1. března 2016 novou službu pro občany (fyzické osoby) platící své nejběžnější daňové povinnosti hotově. Možnost zaplatit daně zdarma se týká konkrétně těchto daní: daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí...

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

07.03.2017 16:51
podpoře zaměstnávání OZP hraje důležitou roli stát. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na zřízení chráněného pracovního místa a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Významnou roli hraje také pracovní rehabilitace. Chráněná pracovní...

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

07.03.2017 16:49
Podle § 81 ZZ má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením každý zaměstnavatel, pokud zaměstnává více než 25 zaměstnanců v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců. Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením plní zaměstnavatel následujícími způsoby: Zaměstnáváním...

Daňové zvýhodnění na dítě a studium na vyšší odborné škole

03.03.2017 12:33
Při posouzení otázky, zda lze či nelze uplatnit daňové zvýhodnění na dítě, je třeba zohlednit právní úpravu nejen v zákoně o daních z příjmů, ale i dalších předpisech (především v zákoně o státní sociální podpoře). Dotaz: Mohu nebo nemohu uplatnit u zaměstnance měsíční slevu na dani na vyživované...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Novinky

Informace k podání žádostí o ošetřovné pro OSVČ

31.03.2020 12:35
Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí kvůli karanténě zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených podmínek dostanou dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet...

Přesné a srozumitelné informace pro podnikatele v neklidném čase od týmu Solitea Česká republika, a.s.

26.03.2020 16:49
nařízení a zákony se nám v době koronaviru mění před očima. V iDokladu se udržujeme v obraze a děláme všechno pro to, abychom vám přinášeli srozumitelné informace.Abychom vám co nejvíc usnadnili orientaci v nových opatřeních, sepsal náš dlohodobý partner tým společnosti Solitea Česká republika,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>