Články

Pořizovací cena majetku

24.10.2011 11:04
Náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku upravuje §55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.   Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob upravuje §57 vyhlášky č. 410/2009 Sb.  

Proč využít outsourcing účetnictví

11.05.2011 11:43
  Externí účetnictví Outsourcing můžeme definovat jako využívání externích služeb, kdy činnost, který by jinak firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiného podnikatelského subjektu jako službu.  Důvodů pro využití outsourcingu je více. Často zmiňované je finanční hledisko,...

Kniha jízd - vše, co byste měli vědět

11.05.2011 11:41
  Co je kniha jízd   Kniha jízd je účetní doklad, ve kterém jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách automobilu v obchodním majetku nebo vozu soukromého, užívaného k podnikání.     Tyto údaje slouží finančnímu úřadu k tomu, aby zjistil, zda je automobil skutečně využíván k...

Kdy skartovat doklady pro daňovou evidenci?

11.05.2011 11:29
Archivace dokladů v daňové evidenci a v účetnictví není totožná. Řídí se totiž různými zákony. S účinností daňového řádu se lhůta pro úschovu dokladů z daňové evidence dokonce prodloužila.   V novém daňovém řádu je v § 148 základní lhůta pro stanovení daně jednoznačně...

Je mateřská či rodičovský příspěvek z pohledu daně příjmem?

14.05.2010 09:56
  Podle České daňové správy se pro tyto účely do příjmu manželky/manžela nezahrnují tyto příjmy:  dávky státní sociální podpory dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi příspěvek na péči, sociální služby státní příspěvky na penzijní připojištění se státním...
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>